Take One verkar inom området för content management av spelfilm, dokumentärfilm samt TV-serier. Bolaget förvärvar och förädlar rättigheter för den nordiska marknaden, och inom benelux området. Vidare förmedlar Take One distribution samt försäljning åt producenter och rättighetsinnehavare till territorier utanför norden som innehar en tydlig kommersiell bärighet. Som ett led i startupfaser för nya projekt erbjuder Take One även förmedling av olika former av finansiering till oberoende producenter för utveckling och lansering till projekt med huvudfokus för primärt den internationella marknaden. Designat för framtidens ständigt ökade efterfrågan av rörligt innehåll är Take One väl positionerat att leda nästa generations talanger och filmskapare till nästa steg.